Παθολογικό Τμήμα


Το τμήμα της παθολογίας του ιατρείου μας ασχολείται μα περιστατικά που αφορούν παθήσεις του αίματος (αιματολογικό ιατρείο), με ογκολογικά περιστατικά (ογκολογικό ιατρείο) καθώς και με παθήσεις των νεφρών (νεφρολογικό ιατρείο).